Statsunderstöd till organisationer inom den allmänbildande utbildningen 2021

Statsunderstöd till organisationer inom den allmänbildande utbildningen 2021 kan sökas.

Med hjälp av statsunderstödet utvecklas verksamheten vid de organisationer som sköter samarbetet mellan hem och skola, stöds skolans fria hobbyverksamhet, stöds verksamheten vid namngivna organisationer och bestämda elevutbytesorganisationer samt vetenskapsolympiaderna för gymnasiestuderande. Understödet används också för att möjliggöra hemgrundskoleverksamhet och Finlandsskolornas verksamhet samt för att stödja Suomi-koulujen tuki ry:s verksamhet. 

Närmare uppgifter finns att läsa i ansökningsmeddelandet.