Statsunderstöd för utveckling av yrkesutbildningen

Yrkesutbildning
Ansökningstiden: 17.4.2020 – 29.5.2020 kl 16:15

Genom utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen stöder man beredningen av statsrådets centrala mål och sammanför yrkesutbildningens utvecklingsverksamhet till en bredare helhet.

I den första fasen söker man finansiering för regionala nätverk. Deras uppgift blir att förenhetliga processerna för den personliga tillämpningen, utveckla kundorienteringen i den personliga tillämpningen och säkerställa kvaliteten på yrkesutbildningen i utbildningen som ordnas på en arbetsplats. Man vill utveckla utbildningen, så att den svarar mot de studerandes individuella behov av kunnande och främjar identifieringen av behovet av handlednings- och stödåtgärder. Därtill är målet att utveckla samarbetet mellan arbetslivstjänsterna och utbildningstjänsterna.

I utvecklingsprojekten är målet att införa verksamhetsmodeller och material om personlig tillämpning och utbildning som ordnas på en arbetsplats, som producerats inom utvecklingsprogrammen Bästa.