Statsunderstödet för att främja innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen har öppnats

Gymnasieutbildning Digitalisering Lärmiljö

Ansökningstid: 5.3.2021 – 14.4.2021 klo 16:15

Statsunderstödet för att främja innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen har öppnats. Anslaget för statsunderstödet är cirka 1,4 miljoner euro och understöd kan ansökas av utbildningsanordnare av gymnasieutbildning, enskilt eller som ett samprojekt.

Ett allmänt mål för projekten som beviljas understöd är att utveckla de digitala lärmiljöerna och de digitala tjänsterna samt användningen av digitala redskap i undervisningen, handledningen och lärandet. Projekten stöder implementeringen av gymnasielagen och läroplanerna för gymnasiet samt stärker kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildningen.