Statsunderstödet för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2020

Ansökningstiden: 15.1.2020 – 20.2.2020 kl 16:15

Ansökan för statsunderstödet för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2020 har öppnat.

Ansökningstid: 15.1 - 20.2.2020 kl. 16.15

Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor. Av de sökande organisationerna förutsätts kunskap om och erfarenhet av personalutbildning inom fostran eller undervisning.

 Teman i ansökan:

  • Stärka ledarskapskompetensen och utvecklingen av den lärande gemenskapen
  • Främja jämlikhet och likabehandling
  • Främja delaktigheten, välbefinnandet och tryggheten inom den lärande gemenskapen (omfattar även hedersrelaterat våld)
  • Stärka stödet för lärande och de individuella lärstigarna
  • Stärka bedömningskompetensen och kvalitetsledningen
  • Stärka den språkliga och kulturella kompetensen
  • Öka jämlikheten som berör digitaliseringen
  • Stärka en hållbar livsstil (omfattar även hållbar utveckling)
  • Stärka det kontinuerliga lärandet samt identifieringen och erkännandet av kunnande
  • Sexual- och jämställdhetsfostran

Av anslaget för personalutbildning inom undervisningsväsendet utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av ungefär 12 000 000 euro. Av anslaget riktas 500 000 euro för att stödja kompetensutveckling som berör klimatansvar och hållbar utveckling samt sexual- och jämställdhetsfostran.