Stöd till läroanstalter och lärare för att främja fredsarbete och global fostran

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Personalutbildning Jämlikhet och delaktighet
Ansökningstiden: 21.10.2021 – 22.11.2021 kl 16:15

Anslag: 300 000 euro

Syftet med fredsarbete och global fostran är att hjälpa människor att förstå de olika realiteterna i världen och väcka viljan hos dem att skapa en mer rättvis och jämlik värld som respekterar de mänskliga rättigheterna. Målet är att främja diskussion och förståelse mellan olika kulturer. Global fostran skapar för sin del förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling i enlighet med FN:s utvecklingsmål.

Utbildningsstyrelsen har utlyst ett statsunderstöd för att stödja utvecklingsverksamhet i anslutning till fredsarbete och global fostran. Tyngdpunkterna för ansökan är teman som berör mångfald, fred och de mänskliga rättigheterna, till exempel:

  • frågor som påverkar samhället på lokal, nationell och global nivå; till exempel flyktingskap, människohandel och våldsbejakande extremism
  • olikhet och respekt för mångfald; till exempel ursprungsbefolkningar, förebyggande av rasism
  • etiskt ansvarsfull verksamhet; till exempel ansvarsfull handel, social rättvisa och humanitär verksamhet.

Med statsunderstödet finansieras projekt som riktar sig till skolor och läroanstalter och som engagerar och involverar elever och studerande i verksamhet som främjar fredsarbete och global fostran. Projekten kan också vara fortbildningsprojekt som strävar efter att utveckla lärarnas kunnande inom dessa områden. Projekten kan rikta sig till ett eller flera utbildningsstadier.

Mera information och ansökningsblanketten finns bakom länken nedan: