Stöd för vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar samt för utvecklande av dessa

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

 

Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för att stöda tävlingsdeltagandet i vetenskapsolympiader och andra befintliga vetenskapstävlingar samt för utvecklingen av vetenskapstävlingar. Summan som kan sökas är 550 000 euro.

Vetenskapsolympiader och -tävlingar ökar uppskattningen för vetenskapligt kunnande och för vetenskaplig forskning samt gör vetenskaps- och teknologibranschens frågeställningar och aktuella forskningsrön kända bland elever och studerande. "Det här är också en viktig del av undervisningen för elever med särskild begåvning och ger de unga möjlighet att skapa nationella och internationella nätverk redan under skoltiden." säger Leo Pahkin från Utbildningsstyrelsen. Samtidigt främjar verksamhet kring vetenskapsolympiader och -tävlingar samarbete mellan lärare, skolor och högskolor både i Finland och internationellt. 

 

Mer information av undervisningsrådet Teijo Koljonen tfn 029 533 1524