Studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna 2020

Fritt bildningsarbete
Ansökningstiden: 20.1.2020 – 25.2.2020 kl 16:15

Studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna 2020 kan nu sökas.  Ansökningstiden är 20.1 - 25.2.2020