Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2020

Fritt bildningsarbete
Ansökningstiden: 20.1.2020 – 25.2.2020 kl 16:15

Studiesedelunderstöd för medborgarinstitut, folkhögskolor och studiecentraler kan sökas 20.1.2020 - 25.2.2020.