Studiesedelunderstöd för utbildning för invandrarunga inom det fria bildningsarbetet 2020

Fritt bildningsarbete
Ansökningstiden: 20.1.2020 – 25.2.2020 kl 16:15

Studiesedelunderstöd för utbildning för invandrarunga inom det fria bildningsarbetet 2020 kan nu sökas. Ansökningstid 20.1- 25.2.2020 kl. 16.15.