47 träffar

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan för Global mobilitet (KA107) slutar 11.2.2020

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan för Europeisk mobilitet (KA103) slutar 11.2.2020

Statsunderstöd

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme år 2020

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2/2020 slutar 7.5.2020

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2/2020 slutar 7.5.2020

Finansiering för internationalisering

Erasmus+: Stöd till politiska reformer. Preliminära förslag: Europeiska politiska experiment inom områdena utbildning och yrkesutbildning under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå (KA3)

Statsunderstöd

Prövningsbaserat statsunderstöd för de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme år 2020

Finansiering för internationalisering

Music Moves Europe: Co-creation and co-production

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt med Västbalkan

Visar 1-9/47