80 träffar

Statsunderstöd

Extra statsunderstöd inom fria bildningen 2022

Statsunderstöd

Nationell koordinering: Socialt hållbar yrkesutbildning

Statsunderstöd

Socialt hållbar yrkesutbildning

Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet 2022, tilläggsansökan

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningen för ackreditering inom Erasmus+ ungdomssektorn avslutas 19.10.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ for European Policy Networks: Finansiering för konsortium för at utveckla internationella nätverket av lärare och rektorer och att stödja integrationen av barn och ungdomar med invandrarbakgrund

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ rahoitushaku eurooppalaisen korkeakoulutuksen aloitteille: eurooppalainen laatuleima yhteistutkinnoille ja eurooppalaisten korkeakouluverkostojen oikeudellinen asema

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ finansieringsomgång för initiativ inom den europeiska högskoleutbildningen: en europeisk kvalitetsstämpel för samexamina och de europeiska högskolenätverkens juridiska ställning

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningen för DiscoverEU:s inkluderingsinsats avslutas 4.10.2022

Visar 1-9/80