79 träffar

Statsunderstöd

Utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång inom yrkesutbildningen

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2021: främjande av barns, ungas och vuxnas läskunnighet

Statsunderstöd

Statsunderstöd för att stärka kunnandet i svensk kultur och språk 2021, andra ansökningsomgången

Statsunderstöd

Extra statsunderstöd inom fria bildningen 2021

Statsunderstöd

Främjande av fredsarbete och global fostran

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning: Europeisk mobilitet (KA131), fortsatt ansökningstid slutar 18.5.2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan för Global mobilitet (KA107) slutar 11.2.2020

Finansiering för internationalisering

Erasmus+: extra ansökningsomgång för strategiska partnerskapsprojekt KA2 går ut 29.10.2020

Finansiering för internationalisering

Erasmus+: Stöd till politiska reformer. Preliminära förslag: Europeiska politiska experiment inom områdena utbildning och yrkesutbildning under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå (KA3)

Visar 1-9/79