65 träffar

Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2022

Statsunderstöd

Klimat- och hållbarhetsprojekt för den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: projekt för spridning av europeisk skönlitteratur 2022

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt 2022

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Projektansökningen för volontärarbete inom den europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd avslutas 3.5.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökning för kapacitetsuppbyggnadsprojekt på ungdomsområdet avslutas 7.4.2022

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för volontärgrupper på högprioriterade områden avslutas 6.4.2022

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: mediekompetensprojekt 2022

Visar 1-9/65