60 träffar

Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning: Ansökningstiden till Erasmus Mundus-magisterprogrammen går ut 17.6.2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning: Ansökningstiden för insatsen Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram går ut 17.6.2021

Statsunderstöd

Specialunderstöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken 2021

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt med Västbalkan

Finansiering för internationalisering

Music Moves Europe: Co-creation and co-production

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2021 (28.5.2021)

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 1/2021 för partnerskap för samarbete (KA2; 21.5.2021)

Visar 1-9/60