Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-SCH) går ut 5.3.2024

Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
29.11.2023 – 5.3.2024 kl 13:00
Ansökningsblankett

I samarbetspartnerskap inom Erasmus+ för allmänbildande utbildning (KA220-SCH) utvecklas småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller grundläggande konstundervisning tillsammans med partner.  I partnerskapen kan man till exempel producera läromedel eller utbildningspaket. 

Projektets längd är 12–36 månader, och projekt tilldelas antingen 120 000, 250 000 eller 400 000 euro. Ett samarbetspartnerskap är transnationellt och omfattar minst tre organisationer från tre olika EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet.

Ansökningstiden för samarbetspartnerskap utgår 5.3.2024 kl. 13.00 finsk tid. På ansökningsomgången delas 1 690 000 euro ut till samarbetspartnerskap inom allmänbildande utbildning.