Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för partnerskapsprojekt (KA220-HED) slutar 21.5.2021

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
25.3.2021 – 21.5.2021 kl 19:00
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering

Alla organisationer inom högre utbildning på både den offentliga och den privata sektorn kan delta i  partnerskapsprojekt, exempelvis:

  • högskolor
  • företag
  • organisationer
  • myndigheter
  • forskningsinstitut.

Partnergruppen måste bestå av minst tre organisationer från tre programländer. 

(Ansökningsfristen var ursprungligen den 20 maj 2021 men den förlängdes med en dag p.g.a. tekniska problem.)

Mer information:
Anne Siltala
Outi Tomperi
E-post: förnamn.efternamn [at] oph.fi