Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning och yrkesutbildning: Ansökningstiden för innovationsallianser avslutar 7.3.2024

Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen
Status
Avslutad
Ansökningstid
29.11.2023 – 7.3.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

Erasmus+ innovationsallianser (Alliances for Innovation) förbättrar Europas innovationsförmåga genom högre utbildning, yrkesutbildning och strategiskt samarbete mellan företag.

I innovationsallianserna finansieras två olika projekttyper:

  1. Allians mellan läroanstalter och företag (Alliances for Education and Enterprises)
  2. Allianser för branschspecifikt kompetenssamarbete (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills)  

Sista ansökningsdag är den 7 mars 2024 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 CET).

Budget för innovationsallianser är 62 miljoner euro.

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).