Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Höstens ansökningsomgång avslutas 4.10.2023

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn
Status
Avslutad
Ansökningstid
26.6.2023 – 4.10.2023 kl 13:00
Ansökningsblankett

Höstens ansökningsomgång avslutas 4.10.2023 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET).

Man kan ansöka om bidrag för följande typer av projekt inom programmet:

Projekt av KA1

  • ungdomsutbyte (KA152-YOU)
  • mobilitet för ungdomsarbetare (KA153-YOU)
  • projekt för att öka ungas aktivitet (KA154-YOU)
  • DiscoverEU:s inkluderingsinsats (KA155-YOU).

Partnerskap för samarbete (KA2)

  • småskaliga partnerskap (KA210-YOU)
  • samarbetspartnerskap (KA220-YOU).

Rådgivning för ansökan

Du finns detaljer av rådgivningar i evenemangskalender (på finska) och på webbsidan av ansökningstiderna och rådgivning för ansökan.