Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för vuxenutbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-ADU) går ut 5.3.2024

Vuxenutbildning Fritt bildningsarbete Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen
Status
Avslutad
Ansökningstid
29.11.2023 – 5.3.2024 kl 13:00
Ansökningsblankett
Mer information
Ledande sakkunnig Virpi Maireberg puh. 0295 331 764 ja programsakkunnig Sabrina Somersaari puh. 0295 331 762

Erasmus+ samarbetsprojekt inom vuxenutbildning är transnationella partnerskap som fokuserar på att utbyta god praxis eller utveckla nya produkter. Målet är också att organisationerna ska utveckla och stärka sina nätverk av partner och öka det internationella samarbetet och den transnationella karaktären i sin verksamhet.

Projektets längd är 12–36 månader, och projekt tilldelas antingen 120 000, 250 000 eller 400 000 euro. Ett samarbetspartnerskap är transnationellt och omfattar minst tre organisationer från tre olika EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet.

Ansökningstiden för samarbetspartnerskap utgår 5.3.2024 kl. 13.00 finsk tid. På ansökningsomgången delas 860 000 euro ut till samarbetspartnerskap inom allmänbildande utbildning.