Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för vuxenutbildning: Ansökningstiden för småskaliga partnerskap (KA210-ADU) går ut 1.10.2024

Vuxenutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen
Status
Pågående
Ansökningstid
12.6.2024 – 1.10.2024 kl 13:00
Ansökningsblankett

Erasmus+ samarbetsprojekt inom vuxenutbildning är transnationella partnerskap som fokuserar på att utbyta god praxis eller utveckla nya produkter. Målet är också att organisationerna ska utveckla och stärka sina nätverk av partner och öka det internationella samarbetet och den transnationella karaktären i sin verksamhet.

Projektets längd är 6-24 månader, och projekt tilldelas antingen 30 000 eller 60 000 euro. Ett småskaligt partnerskap är transnationellt och omfattar minst två organisationer från två olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till Erasmus+ programmet.  

För småskaliga partnerskap finns två ansökningstider per år. Ansökningstiden på hösten 2024 utgår den 1 oktober kl. 13.00 finsk tid. På hösten delas minst 180 000 euro ut till småskaliga partnerskap inom vuxenutbildning.

Mer information

Ledande sakkunnig Virpi Maireberg tel. 0295 331 764 och programsakkunnig Satu Huotari tel. 0295 331 425.