Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för solidaritetsprojekt avslutas 1.10.2024

Medborgaraktivitet Kulturväsendet Ungdomsväsendet EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren Internationalisering Jämlikhet och delaktighet
Status
Pågående
Ansökningstid
10.7.2024 – 1.10.2024 kl 13:00
Ansökningsblankett

Den tredje ansökningsomgången 2024 för Europeiska solidaritetskåren avslutas 1.10.2024 klo 13.00 finsk tid (12.00 CET).

Man kan ansöka för en följande aktivitet:  

  • solidaritetsprojekt (ESC30-SOL).