Statsunderstöd

Extra understöd för driftsekonomin vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete för att ersätta de minskade studerandeavgifter och intäkter från avgiftsbelagd serviceverksamhet som undantagsförhålla

Fritt bildningsarbete
Status
Avgjord
Ansökningstid
20.5.2020 – 4.6.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
21 550 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen

Mer information om svenskspråkig utbildning: undervisningsrådet Sonja Hyvönen