Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2019

Status
Avgjord
Ansökningstid
1.9.2019 – 7.10.2019 kl 23:59
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
30 000 €
Mer information
Programsakkunnig Santeri Suvanto

Urvalsgrunder

1. Innehåll
1.1 Besökets och det tilltänkta projektets mål och dess betydelse framgår tydligt ur ansökan.
2. Förverkligande
2.1 Besökets och det tilltänkta projektets schema är realistiska och leder till en ansökan. Även andra skolor som deltar i projektet är med på besöket.
2.2 Den ansökta summan är realistisk (innehållet motsvarar besökets längd).