Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen 2019

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Digitalisering Lärmiljö
Status
Avgjord
Ansökningstid
15.2.2019 – 21.3.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
4 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund

Urvalsgrunder

projektets mål och verksamhet för att nå målen
de konkreta resultat som eftersträvas med projektet
möjligheten att skala upp projektets resultat och produkter
hur realistisk projektets kostnadskalkyl är
åtgärderna för att sprida resultaten och produkterna
den utvärderings- och utredningsverksamhet som är kopplad till projektet