Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen 2020

Gymnasieutbildning Digitalisering Lärmiljö
Status
Pågående
Ansökningstid
5.3.2020 – 20.8.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
1 500 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund

Urvalsgrunder

projektets mål och verksamhet för att nå målen
de konkreta resultat som eftersträvas med projektet
möjligheten att skala upp projektets resultat och produkter
hur realistisk projektets kostnadskalkyl är
åtgärderna för att sprida resultaten och produkterna
den utvärderings- och utredningsverksamhet som är kopplad till projektet