Statsunderstöd

Fria bildningens studiesedelsunderstöd för utbildning för unga invandrare 2020

Status
Avgjord
Ansökningstid
20.1.2020 – 25.2.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 903 000 €
Mer information
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

Antalet undervisningstimmar eller studieveckor som söks
Antalet studerande
Hur rekryteringen av studerande och den uppsökande verksamheten ordnas
Utbildningens läroplan (kortfattat på ansökningsblanketten)
Åtgärder som presenteras i bilagan (i ansökningsmeddelandet)
En budget/kostnadsspecificering och beräknade kostnader per undervis-ningstimme eller per studerandevecka (den prestationsform som används)