Statsunderstöd

HEI ICI programmet 2020-2024

Högskoleutbildning HEI ICI / HEP Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
3.4.2019 – 23.8.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett

Programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildning i utvecklingsländerna.