Statsunderstöd

(kopia) (kopia) (kopia) (kopia)

Högskoleutbildning Team Finland Knowledge Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
13.1.2022 – 2.5.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
1 816 408 €

Team Finland Knowledge-programmets mål är att skapa och stärka samarbete mellan finländska högskolor och utvalda destinationsområden och -länder i TFK-nätverket samt att ta fram nya verksamhetsmodeller för samarbetet. Programmet finansierar högskolornas utbildningssamarbete genom samarbets- och mobilitetsprojekt.

År 2022 finansierar programmet primärt samarbete med södra Afrika och Latinamerika. Därtill är det vid denna ansökningsomgång möjligt att ansöka om finansiering för samarbetsprojekt med Ryssland, Kina, Sydostasien (Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam) och Indien. Projekt som fått stöd från TFK-programmet vid ansökningsomgången 2021 kan dock inte få stöd under ansökningsomgången 2022.

Budgeten för ansökningsomgången 2022 är ca 1 800 000 €. Ca 2/3 av budgeten reserveras för samarbetsprojekt med södra Afrika och Latinamerika.

Beviljade anslag kan användas under tiden 1.8.2022-31.12.2024. Det största möjliga understödet för ett projekt är 80 000 €. En högskola kan lämna in så många ansökningar den vill i en ansökningsomgång, men maximalt två projekt för ett och samma destinationsland kan finansieras per högskola.