Statsunderstöd

Kreativa Europa-programmets nationell motfinansiering 2019

Status
Avgjord
Ansökningstid
14.8.2019 – 4.9.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
254 000 €

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020). Stödet kan sökas av finländska organisationer, som koordinerar eller deltar som partner i ett samarbetsprojekt, som har beviljats finansiering från delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa.