Statsunderstöd

Nationell koordinering: Socialt hållbar yrkesutbildning

Yrkesutbildning Välbefinnande Jämlikhet och delaktighet
Status
Avgjord
Ansökningstid
28.9.2022 – 1.11.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
enintään/max. 100 000 €
Mer information
undervisningsrådet Ingeborg Rask, förnamn.efternamn(at)oph.fi, tfn. 029 533 1257

Ansökan för det nationella koordineringsprojektet hör samman med ansökan för socialt hållbar yrkesutbildning, där man finansierar det nationella koordineringsprojektet som följer upp, stöder och styr projektnätverkets utvecklingsarbete. Koordineringen genomförs i tätt samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Det för alla tyngdpunkter gemensamma nationella koordineringsprojektet för socialt hållbar yrkesutbildning följer upp, stöder och styr projektnätverkets utvecklingsarbete i samarbete med Utbildningsstyrelsen. Den nationella koordinatorn och Utbildningsstyrelsen planerar och genomför tillsammans evenemang och andra åtgärder för att dela information och goda modeller till alla anordnare av yrkesutbildning i hela landet. Den nationella koordinatorn är samtidigt koordinator för sitt eget nätverksprojekt. Den som är intresserad av uppdraget som nationell koordinator ska uppge detta på ansökningsblanketten för utvecklingsprojektet. I detta fall ska man presentera en plan och ansöka om finansiering för det nationella koordineringsarbetet på den särskilda ansökningsblanketten.