Statsunderstöd

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa

Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
1.9.2020 – 25.9.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020). Syftet är att stödja projekten och uppmuntra finländska aktörer att delta i det europeiska samarbetet.

Stödet kan sökas av Finländska organisationer, som koordinerar eller deltar som partner i ett samarbetsprojekt, som har beviljats finansiering från delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa.

En förutsättning för att ansöka om understöd är att sökanden inte redan har beviljats motfinansiering av Utbildningsstyrelsen för den  perioden som nu ska ansökas.

För ytterligare upplysningar om ansökningen kontakta:

Utbildningsstyrelsens Kreativa Europa Desk
Riikka Koivula och Hanna Hietaluoma-Hanin

Tfn 0295 338 509 | 0295 338 540
E-post: kulttuuri [at] oph.fi