Finansiering för internationalisering

Nordic Master utlysning 2019

Högskoleutbildning Nordic Master Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
30.4.2019 – 31.10.2019 kl 23:59

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå. Läs mer om utlysningen på Nordic Masters engelskspråkiga webbsida.