Finansiering för internationalisering

Nordic Master utlysning 2020

Högskoleutbildning Nordic Master Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
30.4.2020 – 30.10.2020 kl 23:59
Ansökningar om finansiering

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå. Läs mer om utlysningen på Nordic Masters engelskspråkiga webbsida.