Development

Nya lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen

Status
Resolved
Ansökningstid
9.5.2019 – 14.6.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
3 000 000 €
For more information
Undervisningsrådet Ingeborg Rask

Urvalsgrunder

  • Projektet främjar verksamhetssätt och lösningar som har ett nyhetsvärde
  • Projektet producerar mervärde för de studerande samt stöder utvecklingen av de studerandes kunnande
  • Utvecklarnätverkets mångsidighet
  • Nätverksorganisationernas personal, studerande, arbets- och näringslivet samt övriga intressentgrupper deltar i utvecklingsarbetet
  • Öppenhet och genomskinlighet i projektverksamheten under hela utvecklingsarbetet samt möjligheten att använda produkterna och resultaten inom hela yrkesutbildningen
  • Genomförbar och helhetsekonomisk projektplan i förhållande till den föreslagna verksamheten
  • Utvärderingen av projektets verksamhetsmodeller och lösningar under utvecklingsarbetets gång

Fokusområden

  • Utvecklingsförsök med lärmiljöer och lösningar utgående från ny teknologi
  • Fortsatt utveckling av lärmiljöer och lösningar samt nya verksamhetsmodeller som ger möjlighet till en bredare användning
  • Användning av digitaliseringens nya möjligheter i de olika faserna av den individuella utvecklingsvägen för kunnandet