Statsunderstöd

Nya lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen

Status
Avgjord
Ansökningstid
9.5.2019 – 14.6.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
3 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Ingeborg Rask

Urvalsgrunder

Projektet främjar verksamhetssätt och lösningar som har ett nyhetsvärde
Projektet producerar mervärde för de studerande samt stöder utvecklingen av de studerandes kunnande
Utvecklarnätverkets mångsidighet
Nätverksorganisationernas personal, studerande, arbets- och näringslivet samt övriga intressentgrupper deltar i utvecklingsarbetet
Öppenhet och genomskinlighet i projektverksamheten under hela utvecklingsarbetet samt möjligheten att använda produkterna och resultaten inom hela yrkesutbildningen
Genomförbar och helhetsekonomisk projektplan i förhållande till den föreslagna verksamheten
Utvärderingen av projektets verksamhetsmodeller och lösningar under utvecklingsarbetets gång

Fokusområden

Utvecklingsförsök med lärmiljöer och lösningar utgående från ny teknologi
Fortsatt utveckling av lärmiljöer och lösningar samt nya verksamhetsmodeller som ger möjlighet till en bredare användning
Användning av digitaliseringens nya möjligheter i de olika faserna av den individuella utvecklingsvägen för kunnandet