Statsunderstöd

Personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2019, säkerhetskompetens

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Personalutbildning Säkerhet och trygghet
Status
Avgjord
Ansökningstid
11.12.2018 – 31.1.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 000 000 €
Mer information
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

Omfattning 7-15 studiepoäng
Utbildningsprojektet ska vara geografiskt täckande
Utbildarnas behörighet och kompetens är uppdaterade
Sökandens kunskap om och erfarenhet av fortbildning för lärare inom området säkerhetskompetens
Organiseringen och genomförandet av projektet
Öppen delning av resultaten från projektet såsom utbildningsinnehåll, utbildningsmaterial, produkter och mallar
Handledning och stöd för att säkerställa genomförandet av utbildningsprogrammet
Realistisk ekonomi