Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2019

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Personalutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
11.12.2018 – 31.1.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
11 006 000 €
Mer information
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

Utbildningen utgår från ett behov
Utbildningen genomför utbildningspolitiska mål
Utbildningen är kunskapsbaserad
Innehållet är täckande och mångsidigt
Långvarighet som stöd för utvecklingen inom yrket
Handledning och stöd för att säkerställa genomförandet av utbildningsprogrammet
Sökandeorganisationens kunskap om och erfarenhet av fortbildning för lärare
Utbildarna är behöriga och har uppdaterad kompetens
Organiseringen och genomförandet av projektet
Produkterna är ändamålsenliga och delas öppet
Realistisk ekonomi
Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik vid genomförandet av utbildningen