Development

Personalutbildning för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2019

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Personalutbildning
Status
Resolved
Ansökningstid
11.12.2018 – 31.1.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
11 006 000 €
For more information
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

 • Utbildningen utgår från ett behov
 • Utbildningen genomför utbildningspolitiska mål
 • Utbildningen är kunskapsbaserad
 • Innehållet är täckande och mångsidigt
 • Långvarighet som stöd för utvecklingen inom yrket
 • Handledning och stöd för att säkerställa genomförandet av utbildningsprogrammet
 • Sökandeorganisationens kunskap om och erfarenhet av fortbildning för lärare
 • Utbildarna är behöriga och har uppdaterad kompetens
 • Organiseringen och genomförandet av projektet
 • Produkterna är ändamålsenliga och delas öppet
 • Realistisk ekonomi
 • Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik vid genomförandet av utbildningen