Statsunderstöd

Prövningsbaserat statsunderstöd för de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme år 2020

Grundläggande konstundervisning
Status
Avslutad
Ansökningstid
20.2.2020 – 29.4.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
150 000 €
Mer information
Undervisningsråd Pamela Granskog

Urvalsgrunder

Bedömning av den grundläggande konstundervisningen
som sökanden har anordnat och av förutsättningarna för att ordna
undervisningen
Hur etablerad sökandens grundläggande konstundervisning är
Sökandens behov av ekonomiskt stöd/kostnadsstrukturen för verksamheten
Sökanden får inte annan statlig finansiering för anordnandet av den grund-läggande konstundervisningen.