Statsunderstöd

Rätt att kunna - Programmet för kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen: 1.2 Stärkande av de studerandes grundläggande färdigheter och färdigheter för fortsatta studier

Status
Avgjord
Ansökningstid
1.9.2020 – 15.10.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
2 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Helena Öhman

Urvalsgrunder

Projektplanens genomförbarhet och helhetsekonomi
Behovet av projektet, utvecklingsarbetets kunskapsbas och användning av resultat/modeller från tidigare eller pågående projektverksamhet i utvecklingsarbetet
Projekt- och samarbetsnätverkets omfattning och mångsidighet samt verksamhet för att uppnå målen och säkerställa att resultaten införs
Delaktighet hos utbildningsanordnarnas ledning, personal och studerande i planeringen, verksamheten och uppföljningen av målen och åtgärderna i projektet
Främjande av jämlikhet och likabehandling
Stärkande av effekterna

Fokusområden

1.2 Stärkande av de studerandes grundläggande färdigheter och färdigheter för fortsatta studier