Statsunderstöd

Rätt att kunna - Programmet för kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen: Stärkande av välbefinnandet, samhörigheten och delaktigheten

Status
Avgjord
Ansökningstid
1.9.2020 – 15.10.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
4 300 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Helena Öhman

Urvalsgrunder

Projektplanens genomförbarhet och helhetsekonomi
Behovet av projektet, utvecklingsarbetets kunskapsbas och användning av resultat/modeller från tidigare eller pågående projektverksamhet i utvecklingsarbetet
Projekt- och samarbetsnätverkets omfattning och mångsidighet samt verksamhet för att uppnå målen och säkerställa att resultaten införs
Delaktighet hos utbildningsanordnarnas ledning, personal och studerande i planeringen, verksamheten och uppföljningen av målen och åtgärderna i projektet
Främjande av jämlikhet och likabehandling
Stärkande av effekterna

Fokusområden

2.1 Utveckling av de studerandes påverkningsmöjligheter och studerandekårsverksamheten
2.2 Utvidgning av verksamheten för yrkesutbildning i rörelse och användningen av arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare
2.3 Stärkande av en verksamhetskultur som främjar gemenskap
2.4 Utveckling av säkerhetskulturen inom yrkesutbildningen