Statsunderstöd

Statens specialunderstöd för att stöda verkställandet av gymnasiereformen 2019 (tilläggsansökan)

Gymnasieutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
3 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Pamela Granskog

Urvalsgrunder

 • Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmeddelandet
 • Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten
 • Verksamheten har effekt och resulterar i konkreta produkter som kan spridas
 • De kunskaper och lösningsmodeller som verksamheten resulterar i utvärderas på flera olika sätt under finansieringsperioden
 • Antalet studerande (används som beräkningsgrund för fördelningen av understödet)

Fokusområden

 • Stödja den lokala läroplansprocessen
 • Utveckla ledarskapet för gymnasieutbildningen
 • Utveckla gymnasieutbildningens verksamhetskultur, pedagogik och lärmiljöer
 • Utveckla samarbetet med högskolorna och arbetslivet
 • Stärka internationaliseringen
 • Utveckla förfarandena med kvalitetssäkring i gymnasieutbildningen