Statsunderstöd

Statens specialunderstöd för att utvidga den regionala tutorlärarverksamheten till nya områden 2019

Grundläggande utbildning Digitalisering Personalutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
500 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm

Urvalsgrunder

kvalifikationer för genomförande av verksamhetsplanen för projektet
projektet styrs till områden i vilka tutorlärarnätverk ännu inte finns
sökandes tidigare prov på genomförande av egen tutorlärarverksamhet
sökandes tidigare prov på utveckling av undervisning i samarbete med andra utbildningsanordnare