Statsunderstöd

Statens specialunderstöd: #denbästaskolan 2019, ansökningsgrupp B: Samarbetet kring kommunikationen i den grundläggande utbildningen

Status
Avgjord
Ansökningstid
2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm

Urvalsgrunder

Verksamheten utgår från den sökandes verksamhetsplan som med medel för kommunikation främjar uppfattningen om och uppskattningen av den grundläggande utbildningen.
Verksamheten ökar förståelsen för och uppskattningen av den grundläggande utbildningen.
Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i detta ansökningsmeddelande.
Verksamheten är öppen och genomförs i gemensamt utvecklingsarbete.
Verksamheten aktiverar aktörer inom den grundläggande utbildningen att delta i den diskussionen om utbildningen. I projektet uppmärksammas även barnens, de ungas och vårdnadshavarnas delaktighet.
Budgeten är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
I valet av projekt beaktas de båda nationalspråken.
Verksamheten har effekt och ger resultat som kan spridas i hela landet.
Verksamheten skapar effektiva kommunikativa förfaringssätt och material som aktörerna inom den grundläggande utbildningen kan använda.

Fokusområden

Projektet genomförs inom nätverk.
Verksamhetsmodeller för kommunikation sprids öppet och vidareutvecklas inom i projektet.
Projektet förbättrar uppfattningen om och uppskattningen av den grundläggande utbildningen.