Statsunderstöd

Statens specialunderstöd: #denbästaskolan 2019, ansökningsgrupp B: Samarbetet kring kommunikationen i den grundläggande utbildningen

Status
Avgjord
Ansökningstid
2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm

Urvalsgrunder

 • Verksamheten utgår från den sökandes verksamhetsplan som med medel för kommunikation främjar uppfattningen om och uppskattningen av den grundläggande utbildningen.
 • Verksamheten ökar förståelsen för och uppskattningen av den grundläggande utbildningen.
 • Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i detta ansökningsmeddelande.
 • Verksamheten är öppen och genomförs i gemensamt utvecklingsarbete.
 • Verksamheten aktiverar aktörer inom den grundläggande utbildningen att delta i den diskussionen om utbildningen. I projektet uppmärksammas även barnens, de ungas och vårdnadshavarnas delaktighet.
 • Budgeten är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
 • I valet av projekt beaktas de båda nationalspråken.
 • Verksamheten har effekt och ger resultat som kan spridas i hela landet.
 • Verksamheten skapar effektiva kommunikativa förfaringssätt och material som aktörerna inom den grundläggande utbildningen kan använda.

Fokusområden

 • Projektet genomförs inom nätverk.
 • Verksamhetsmodeller för kommunikation sprids öppet och vidareutvecklas inom i projektet.
 • Projektet förbättrar uppfattningen om och uppskattningen av den grundläggande utbildningen.