Statsunderstöd

Statens specialunderstöd #denbästaskolan 2019, ansökningsgrupp A: Implementering av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Status
Avgjord
Ansökningstid
2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
1 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm

Urvalsgrunder

  • Verksamheten skapar, förankrar och etablerar insatser som stödjer implementeringen av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och erbjuder processfortbildning.
  • Verksamheten stödjer implementeringen av de preciserade riktlinjerna för bedömningen (kapitel 6 i grunderna för läroplanen).
  • Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i detta ansökningsmeddelande.
  • Verksamheten betjänar regionförvaltningsverken, forskningsinstitutionerna, de statliga övningsskolorna och andra samarbetspartner.
  • Verksamheten är öppen och genomförs i samutveckling.
  • Budgeten är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
  • Verksamheten har effekt och ger resultat som kan spridas i hela landet.
  • I projekten beaktas de båda nationalspråken.

Fokusområden

  • Implementering av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och dess ledning.
  • Stöd för implementeringen av riktlinjerna för bedömningen (kapitel 6 i grunderna för läroplanen).