Statsunderstöd

Statens specialunderstöd #denbästaskolan 2019, ansökningsgrupp A: Implementering av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Status
Avgjord
Ansökningstid
2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
1 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm

Urvalsgrunder

Verksamheten skapar, förankrar och etablerar insatser som stödjer implementeringen av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och erbjuder processfortbildning.
Verksamheten stödjer implementeringen av de preciserade riktlinjerna för bedömningen (kapitel 6 i grunderna för läroplanen).
Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i detta ansökningsmeddelande.
Verksamheten betjänar regionförvaltningsverken, forskningsinstitutionerna, de statliga övningsskolorna och andra samarbetspartner.
Verksamheten är öppen och genomförs i samutveckling.
Budgeten är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
Verksamheten har effekt och ger resultat som kan spridas i hela landet.
I projekten beaktas de båda nationalspråken.

Fokusområden

Implementering av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och dess ledning.
Stöd för implementeringen av riktlinjerna för bedömningen (kapitel 6 i grunderna för läroplanen).