Statsunderstöd

Statsunderstöd för att förebygga sexualbrott

Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Personalutbildning Välbefinnande Säkerhet och trygghet
Status
Avgjord
Ansökningstid
13.3.2019 – 25.4.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
500 000 €
Mer information
Undervisningsråd Pamela Granskog

Urvalsgrunder

  • Projektplanens kvalitet och hur välutvecklad den är
  • Fortbildningen genomförs med beaktande av regional jämlikhet
  • Hur samarbetet mellan förvaltningsnämnderna och myndighetssamarbetet har beaktats i projektplanen
  • Den sökandes kunskap om och erfarenhet av att genomföra omfattande nätverksprojekt
  • Utbildarnas behörighet och kompetens är uppdaterade
  • Organiseringen och genomförandet av projektet
  • Hur evidensbaserad fortbildningen är och hur materialet som utarbetas som en del av fortbildningen kan användas på nationell nivå (bl.a. spridas)
  • Realistisk ekonomi