Statsunderstöd

Statsunderstöd för att främja vetenskapsfostran

Status
Avgjord
Ansökningstid
4.9.2019 – 10.10.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
500 000 €
Mer information
SV

Urvalsgrunder

  • Hur ett ökat samarbete mellan i synnerhet utbildningen på andra stadiet och högskolorna främjar vetenskapsfostran
  • Hur verksamheten ökar de ungas intresse för matematik och naturvetenskaperna (LUMA-vetenskaperna)
  • Hur verksamheten förbättrar de ungas vetenskapliga och teknologiska kompetens samt ökar uppskattningen för den
  • Realistisk kostnadskalkyl