Statsunderstöd

Statsunderstöd för att stöda och utveckla vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar

Gymnasieutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
23.5.2019 – 12.6.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
400 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund

Urvalsgrunder

I ansökan beaktas målen och tyngdpunkterna i detta ansökningsmeddelande
Verksamheten har planerats mål- och behovsinriktat
Verksamhetens genomslagskraft
Budgeten är måttlig och beskriven på ett klart sätt