Statsunderstöd

Statsunderstöd för att utveckla tutorlärarverksamhet i språk 2019

Grundläggande utbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
15.2.2019 – 21.3.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Yvonne Nummela

Urvalsgrunder

Projektets mål och verksamhet för genomförandet
Projektplanens tydlighet och genomförbarhet och täckande och mångsidigt innehåll
Effekter och konkreta resultat som eftersträvas i projektet
Verksamheten för tutorläraren i språk, koordinatorn, arbetsgruppen och/eller nätverket är ändamålsenlig och innovativ
Projektet stöder nätverksbildning och kunskapsdelning
Den planerade utbildningen utgår från ett behov och är kunskapsbaserad
Projektet stöder långsiktig utveckling av den professionella kompetensen
Utbildarnas behörighet och kompetens är uppdaterade
Projektets kostnadsberäkning och tidtabell är realistisk
Produkterna och projektresultatens spridning
Projektets utvärderings- och utredningsverksamhet