Statsunderstöd

Statsunderstöd för genomförandet av yrkesutbildningens kvalitetsstrategi

Status
Avgjord
Ansökningstid
30.9.2019 – 28.10.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
4 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Ingeborg Rask

Urvalsgrunder

  • Målen för ansökan stöder projektets mål och verksamhet samt användningen av goda modeller från tidigare och pågående projekt
  • Produkternas och resultatens användbarhet inom hela yrkesutbildningen och öppenheten och genomskinligheten i projektverksamheten under utvecklingsarbetets gång
  • Genomförbarheten av de åtgärder som föreslås i projektplanen och helhetsekonomin samt uppföljningen av projektet och uppnåendet av dess produkter
  • Kvaliteten på projekt- och samarbetsnätverket samt nätverkets verksamhet för att uppnå målen enligt tyngdpunkterna och stöda införandet av resultaten
  • De studerandes, ledningens och den övriga personalens engagemang i projektets mål och deltagande i planeringen, verksamheten och uppföljningen av projektet

Fokusområden

  • Kvalitetsledningen är helhetsbetonad.
  • Kundorientering utgör utgångspunkten för verksamheten.
  • Kontinuerlig förbättring i riktning mot utmärkt kvalitet utgör en permanent del av verksamheten.
  • Tydliga mål för kvaliteten och effekterna av verksamheten ställs upp och måluppfyllelsen och resultaten följs upp systematiskt.