Statsunderstöd

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme år 2020

Grundläggande konstundervisning
Status
Avslutad
Ansökningstid
20.2.2020 – 20.5.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
700 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Pamela Granskog

Urvalsgrunder

Projektet främjar pedagogisk utveckling av grundläggande konstundervisning med statsandel per undervisningstimme.
Projektet utvecklar elevernas aktivitet, lärarkårens pedagogiska kompetens eller läroanstaltens verksamhet i övrigt.
Projektet utvecklar den grundläggande konstundervisningen som ett samarbete mellan flera utbildningsanordnare.
Projektresultaten eller de metoder eller material som utvecklas inom projektet kan spridas till andra läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning.
Understödet som söks är rimligt i förhållande till läroanstaltens verksamhet, resurser och basfinansiering samt med tanke på projektets innehåll och det anslag som kan fördelas.
Antalet projekt per utbildningsanordnare är rimligt i förhållande till läroanstaltens storlek och resurser.