Statsunderstöd

Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2019

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Status
Avslutad
Ansökningstid
30.1.2019 – 19.12.2019 kl 16:21
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Mer information
Specialsakkunnig