Statsunderstöd

Statsunderstöd för personalutbildning inom det fria bildningsarbetet 2020

Fritt bildningsarbete Personalutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
20.1.2020 – 25.2.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen