Statsunderstöd

Statsunderstöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning år 2024

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning
Status
Avslutad
Ansökningstid
4.3.2024 – 4.4.2024 kl 16:15
Ansökningsblankett