Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2019

Status
Avgjord
Ansökningstid
2.5.2019 – 17.6.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
80 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Yvonne Nummela

Urvalsgrunder

Behovsanalys (i relation till existerande läromedel)
Långsiktig och ekonomiskt realistisk helhetsplan för läromedel i läroämnet i fråga
Läromedlet eller stödmaterialet är förenligt med riktlinjerna i läroplansgrunderna för de olika utbildningsstadierna
Läromedlet är avsett för mångsidiga pedagogiska miljöer och stödjer innovativa pedagogiska metoder som bidrar till en aktiv och inkluderande lärmiljö
Digitala läromedel som utnyttjar olika uttrycksformer
Läromedlet eller stödmaterialet har flexibel struktur, dvs. kan användas på olika nivåer och kombineras med övriga material

Fokusområden

A. Läromedel i ämnen eller för ämnesområden där svenskspråkiga läromedel helt saknas eller eller där de läromedel som finns inte längre motsvarar målen i läroplansgrunderna
B. Stödmaterial för lärare, i första hand digitalt, med fokus på det nya gymnasiet
C. Stödmaterial för språkinriktat arbete i olika läroämnen, inom alla utbildningsstadier från småbarnspedagogik till andra stadiet