Development

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2019

Status
Resolved
Ansökningstid
2.5.2019 – 17.6.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
80 000 €
For more information
Undervisningsrådet Yvonne Nummela

Urvalsgrunder

  • Behovsanalys (i relation till existerande läromedel)
  • Långsiktig och ekonomiskt realistisk helhetsplan för läromedel i läroämnet i fråga
  • Läromedlet eller stödmaterialet är förenligt med riktlinjerna i läroplansgrunderna för de olika utbildningsstadierna
  • Läromedlet är avsett för mångsidiga pedagogiska miljöer och stödjer innovativa pedagogiska metoder som bidrar till en aktiv och inkluderande lärmiljö
  • Digitala läromedel som utnyttjar olika uttrycksformer
  • Läromedlet eller stödmaterialet har flexibel struktur, dvs. kan användas på olika nivåer och kombineras med övriga material

Fokusområden

  • A. Läromedel i ämnen eller för ämnesområden där svenskspråkiga läromedel helt saknas eller eller där de läromedel som finns inte längre motsvarar målen i läroplansgrunderna
  • B. Stödmaterial för lärare, i första hand digitalt, med fokus på det nya gymnasiet
  • C. Stödmaterial för språkinriktat arbete i olika läroämnen, inom alla utbildningsstadier från småbarnspedagogik till andra stadiet