Statsunderstöd

Statsunderstöd för tutorlärarverksamhet i språk 2020

Status
Pågående
Ansökningstid
18.11.2020 – 9.12.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett

Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523 (svenskspråkig verksamhet)
Undervisningsrådet Annamari Kajasto, tfn 029 533 1596
Undervisningsrådet Terhi Seinä, tfn 029 533 1263

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)oph.fi